Meer informatie en hulp kan je terugvinden op volgende link:
https://boutersem.be/basisonderwijs